DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma
2 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma
3 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma
4 Örgütlerde Gruplar Okuma
5 Örgüt Kültürü Okuma
6 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar Okuma
7 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar Okuma
8 Ara Sınav
9 İklim ve Kültür Kavramları Okuma
10 Örgütsel Kültür Tipleri Okuma
11 Örgüt İklimi ve Kültürünün Örgütsel Önemi Okuma
12 Kalite ve Örgüt Arasındaki ilişki Okuma
13 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma
14 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma
15 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar