DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Motivasyon SÖ   823 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders psikolojik bir bakış açısıyla motivasyon konusuna genel bir bakış sunar. Ders, farklı motivasyon teorilerine ve çevrenin öğrencilerin motivasyonunu nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Entelektüel ve akademik performans için motivasyon vurgulanacaktır. Eğitim ortamlarında teori uygulamaları dikkate alınacaktır. İlk olarak, motivasyona yönelik temel teorik yaklaşımları inceleyeceğiz ve sonra motivasyonla ilgili olarak dışsal (okul, aile) ve sosyal kimlik (ırk, cinsiyet) bağlamlarının rolünü ele alacağız.
Dersin İçeriği
Motivasyonunu tanımlamak, tahmin etmek ve açıklamak için mevcut teorik yaklaşımları tanımlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Motivasyon yaklaşımlarını karşılaştırır
2) Ampirik araştırmalara ve kişisel deneyimlerine motivasyon teorilerini uygular
3) Motivasyon araştırmasında kullanılan tipik operasyonel tanımları ve ölçüm stratejilerini sıralar.
4) Motivasyonu tanımlamak, tahmin etmek ve açıklamak için mevcut teorik yaklaşımları tanımlamak ve doğru bir şekilde tanımlamak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon konusuna giriş Anlatım, soru cevap, tartışma
2 Beklenti değer kuramları Anlatım, soru cevap, tartışma
3 Yükleme kuramı Anlatım, soru cevap, tartışma
4 Sosyal bilişsel kuram Anlatım, soru cevap, tartışma
5 Amaç ve hedef eğilimi Anlatım, soru cevap, tartışma
6 Etki ve Öz-Değer Anlatım, soru cevap, tartışma
7 İçsel ve dışsal motivasyon Anlatım, soru cevap, tartışma
8 Ara Sınav
9 Bağlamsal Etkiler ve Okul İklimi Anlatım, soru cevap, tartışma
10 Öğretmen etkileri Anlatım, soru cevap, tartışma
11 Akran etkileri Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Aile etkileri Anlatım, soru cevap, tartışma
13 Irk ve kültürel etkiler Anlatım, soru cevap, tartışma
14 Cinsiyet etkileri Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Motivasyona müdahale Anlatım, soru cevap, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar