DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi SÖ   822 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metinlerin nasıl analiz yapılacağı öğrenilir. Türlere göre analız yöntemleri öğrenilir
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içinde yer alan metinlerin nasıl analiz edileceği anlatılır. Metinlerin içinde yer alan kavramlar, tema, ana fikrin nasıl bulunacağı anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) dersin içeriği öğrenilir
2) çocuk değer ve Türkçe dersi ilişkisi öğrenilir
3) çocuk kavramı öğrenilir
4) Türkçe dersinin önemi öğrenilir
5) çocuk ve aile kavramının önemi öğrenilir
6) değer kavramı öğrenilir
7) okul ve çocuk kavramı öğrenilir
8) aile okul ve çocuk kavramı açısından değer kavramı öğrenilir
9) değer kavramını öğrenmenin önemi öğrenilir
10) değerlerin neler olduğu öğrenilir
11) sevgi değeri öğrenilir
12) saygı değeri öğrenilir
13) hoşgörü değeri öğrenilir
14) vatan severlik değeri öğrenilir
15) değerlerin çocuk açısından önemi öğrenilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeriği anlatılır ön hazırlık yok Anlatım
2 çocuk kavramının neleri kapsadığı anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
3 Türkçe dersinin çocuk açısından önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
4 ailenin çocuk açısından önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
5 değer kavramının çocuk açısından önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Tartışma
6 okul ve çocuk kavramının ilişkisi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
7 okul aile çocuk ilişkisinin önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
8 Ara Sınav sınav
9 değer kavramının çocuk açısından önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
10 değerlerin neler olduğu anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
11 sevgi değeri anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
12 saygı değeri anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
13 hoşgörü değeri anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
14 vatanseverlik değeri anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
15 değer kavramının çocuk açısından önemi anlatılır önerilmiş makaleler okunur Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar