DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirmede Araştırma Sorunları SÖ   819 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; program geliştirme ile ilgili araştırmaların yapılma sürecinde farklı disiplinler açısından karşılaşılan sorunların neler olduğunun saptanması ve çözüm önerileri getirmeye yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, program, program geliştirme, program geliştirme- araştırma ilişkisi, ilkokul programlarının geliştirilmesinde teorik esaslar, program geliştirme ilkeleri ve süreçleri, program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunları irdelemeyi içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirme süreçlerini farklı dersler için yapılan çalışmalar üzerinde derinlemesine inceler.
2) Sorunların çözümü üzerinde öneriler geliştirir.
3) Makale yazar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı
2 Program Geliştirme ve Araştırma İlişkisi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 İlkokul programlarının geliştirilmesinde teorik esaslar İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Program geliştirme ilkeleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Program geliştirme süreçleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Program geliştirme süreçleri İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi
12 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Program geliştirme araştırmalarında karşılaşılan sorunlar ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Dönem değerlendirmesi sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar