DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Eğitim ve Felsefe Üzerine Öğretim Tasarımları SÖ   818 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı matematiği anlayabilen ve sorgulamaktan korkmayan, akılcı düşünebilen, üretebilen bireylerin kazandırılması için formal ve informal matematik öğrenmenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilimsel tartışmalarla farkındalık oluşturmak, eleştirel düşünebilme becerisini geliştirici etkinliklerin matematik derslerinde nasıl entegre edilebileceği ile ilgili tartışmalar açmaktır.
Dersin İçeriği
İki disiplinin (Matematik ve felsefe) ortak yanları, matematik öğretme üzerinde felsefenin etkisi, matematiksel bilgilerin tarihsel gelişiminin matematik eğitiminde kullanımı ve uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik ve Felsefenin ortak yanlarını açıklar
2) Filozofların matematik alanındaki açınımlarını açıklar
3) Matematik felsefesi ekollerini açıklar
4) Faklılaştırılmış öğretim tasarımlarını oluşturur
5) Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin işlenişi hakkında konuşma yok Anlatım
Soru-Cevap
2 Matematiğin doğası 1. Kaynaktan konuya hazırlık yapılması Tartışma
3 Matematik ve Felsefe:i ki disiplinin ortak yanları 2. ve 3. Kaynaklardan konuya hazırlık yapılması Tartışma
4 Filozof matematikçiler kimlerdir 4., 5. ve 6. kaynaktan konuya hazırlık yapılması Tartışma
5 Filozof matematikçiler kimlerdir 4. haftanın devamı Tartışma
6 Matematik felsefesi ekolleri (Mantıçılık, Platonculuk, biçimcilik, sezgicilik) 7., 8. Kaynaklardan konuya hazırlık yapılması Tartışma
7 Faklılaştırılmış öğretim tasarımları 9. Kaynaktan konuya hazırlık yapılması Tartışma
8 Ara Sınav
9 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 1. grup ödevlerin hazırlanması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 2. grup ödevlerin hazırlanması
11 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 3. grup ödevlerin hazırlanması
12 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 4. grup ödevlerin hazırlanması
13 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 5. grup ödevlerin hazırlanması
14 Öğrenci çalışmaları; Matematiksel düşünebilme becerisini işe koşan ders planları hazırlama ve sunma 6. grup ödevlerin hazırlanması
15 Dönemin değerlendirmesi Dönemim enlerinin belirlenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar