DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Program Değerlendirme SÖ   813 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, değerlendirme kavramına farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program değerlendirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı değerlendirme yaklaşımlarına yönelik bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği; değerlendirmenin temel amacı, kullanımı ve kavramsal farklılıklar, modern program değerlendirmenin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve bu konudaki yeni yönelimler, alternatif program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme sürecinde planlama ve program değerlendirme sürecinde uygulama konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program değerlendirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve kullanım alanlarını inceler
2) Çağdaş program değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel kökenini ve alandaki yeni eğilimleri inceler
3) Program değerlendirmede kullanılan alternatif yaklaşımları analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program Değerlendirmeye Giriş Literatür trarama Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Eğitim programının değerlendirmesi Literatür trarama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 Program Değerlendirme Modelleri Literatür trarama
4 Ürün ve Erişiye yönelik değerlendirme Literatür trarama Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Programın öğelerine yönelik değerlendirme Program geliştirme sürecini inceleme Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Türkiyede program geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi Literatür trarama
7 Uygulamadaki bazı derslerin programlarının değerlendirilmesi İnceleme Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
9 Alternatif program değerlendirme modelleri Literatür trarama
10 Program değerlendirme standartları Literatür trarama
11 Program değerlendirme uygulamaları Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 Program değerlendirme uygulamaları Uygulama
13 Program değerlendirme uygulamaları Uygulama
14 Değerlendirme ve Raporlaştırma Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Değerlendirme ve Raporlaştırma Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar