DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi SÖ   812 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, program geliştirme ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi, sunulması ve öneriler geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Alan yazında ilkokul programında yer alan derslerle ilgili program geliştirme ile ilgili yapılmış çalışmalar, makaleler, yapılan araştırmaların çoğunlukla odaklandığı ögeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programları alanında yapılan bilimsel çalışmaları irdeler.
2) Alanda farklı türde yapılan çalışmaları derinlemesine inceler.
3) Çalışmaların değerlendirildiği bir makale yazar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı
2 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav ödev sunumu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
9 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek
13 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Makale/tez tartışması İstenilen ders ile ilgili araştırmaları incelemek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar