DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çadaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri SÖ   808 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretimde son yıllarda önemi artan çağdaş yaklaşımların derinlemesine incelenmesi ve bu yaklaşımların okul ortamlarındaki uygulamalarına dönük çalışmaların yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Çağdaş öğrenme ve öğretmen yaklaşımlarını tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme, karşılaştırma, kullanıldıkları araştırmaları inceleme ve uyarlama yapabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Son yıllarda önemi artan çağdaş öğretim yaklaşımlarının genel özelliklerini açıklar
2) Çağdaş öğretim yaklaşımlarını karşılaştırıp aralarındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar
3) Çağdaş öğretim yaklaşımlarının okul ortamlarındaki uygulamalarında yaşanan sorunlara karşı farkındalık geliştirir
4) Çağdaş öğretim yaklaşımlarının okul ortamlarındaki uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik çözümler üretir
5) Çağdaş öğretim yaklaşımlarının etkililiğinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretim kuramlarının tanıtılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi
2 Öğretim kuramları ve uygulama örnekleri İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
3 Öğretimde yeni yaklaşım ve bu yaklaşımların kullanıldığı uygulama örnekleri İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
4 Yapıılandırmacılık ve yapılandırmacılık temelindeki uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
5 Yapıılandırmacılık ve yapılandırmacılık temelindeki uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
6 Çoklu zeka kuramı ve bu kuram temelindeki uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
7 Çoklu zeka kuramı ve bu kuram temelindeki uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kubaşık öğrenme yöntemi ve bu yöntemi temel alarak yapılan uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
10 Proje temelli öğrenme yöntemi ve bu yöntemi temel alarak yapılan uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
11 Probleme dayalı öğrenme yöntemi ve bu yöntemi temel alarak yapılan uygulama örneklerinin incelenmesi tartışılması İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
12 Beyin uyumlu öğrenme ve buna dayalı yapılan uygulama örneklerinin incelenmesi İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
13 Kavram öğretimi ve uygulama örnekleri İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
14 Öğrenme stilleri ve uygulama örnekleri İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
15 Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi İlgili literatürün ve konu ile ilgili örneklerin analizi, elde edilen bulguların sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar