DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer Dersi FİZ   725 3 0 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayper BOĞA PEKMEZEKMEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez çalışması için bir araştırma konusu belirleyip, belirlenen konu ile ilgili literatür araştırması, protokol ve deneysel aşamaları tamamlayıp tez çalışmasının belli bir seviyeye getirmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Belirlenen bir konuda ayrıntılı literatür araştırması ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatür taraması
2) Literatür taraması
3) Literatür taraması
4) Literatür taraması
5) Literatür taraması
6) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
7) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
8) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
9) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
10) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
11) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
12) Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
13) Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması.
14) Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması
15) Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür taranması hakkında genel bilgi Literatür taranacak pubmed v.b gibi sitelerin tanıtımı, konuyla ilgili kitap,broşür broşür v.b Bireysel Çalışma
2 Olası tez konusuyla ilgili bilgilere ulaşma İnternet te araştırma ve kitaplardan yararlanma Bireysel Çalışma
3 Çalışma konusunun tarihçesi İnternet te araştırma ve kitaplardan yararlanma Bireysel Çalışma
4 Çalışma konusuyla ilgili yapılan tüm çalışmaları bulma İnternet te araştırma ve kitaplardan yararlanma Bireysel Çalışma
5 Çalışma konusuyla ilgili yapılan tüm çalışmaları bulma İnternet te araştırma ve kitaplardan yararlanma Bireysel Çalışma
6 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi verilerin karşılaştırılması
7 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi verilerin karşılaştırılması
8 Ara Sınav elde edilen kazanımlar Sözlü Sınav
Ödev
9 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi verilerin karşılaştırılması
10 Elde edilen bilgilerin uygulanması değerlendirme sonucunu planlama
11 Elde edilen bilgilerin uygulanması değerlendirme sonucunu planlama
12 Elde edilen bilgilerin uygulanması değerlendirme sonucunu planlama
13 Elde edilen bilgilerin sunumunun hazırlanması elde edilen tüm verilerin gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
14 Elde edilen bilgilerin sunumunun hazırlanması Danışman ile fikir alışverişi Bireysel Çalışma
15 Elde edilen bilgilerin sunumunun hazırlanması Danışman ile fikir alışverişi Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kazanımların ölçümü Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar