DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi FİZ   720 1 5 0 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alanıyla ilgili literatür taraması ve konuların araştırılması, bilginin güncellenmesi, laboratuar çalışmaları, laboratuar ve çalışma koşullarında bilginin uygulamasının anlaşılması
Dersin İçeriği
Alanıyla ilgili literatür taraması ve konuların araştırılması, bilginin güncellenmesi, laboratuar çalışmaları, laboratuar ve çalışma koşullarında bilginin uygulaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanı ile ilgili bilgileri günceller
2) Laboratuar koşullarını anlar
3) Laboratuar ve çalışma koşullarını bilgi donanımıyla kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alan konularının belirlenmesi Araştırma-Uygulama
2 Literatür taraması Araştırma-Uygulama
3 Literatür taraması Araştırma-Uygulama
4 Çalışma konularının tartışılması Araştırma-Uygulama
5 Çalışma konularının tartışılması Araştırma-Uygulama
6 Çalışma konularının tartışılması Araştırma-Uygulama
7 Çalışma konularının tartışılması Araştırma-Uygulama
8 Ara Sınav sınav
9 Belirlenen konularla ilgili laboratuar ölçümlerinin planlanması Araştırma-Uygulama
10 Belirlenen konularla ilgili laboratuar ölçümlerinin planlanması Araştırma-Uygulama
11 Laboratuar ölçümleri Araştırma-Uygulama
12 Laboratuar ölçümleri Araştırma-Uygulama
13 Laboratuar ölçümleri Araştırma-Uygulama
14 Sonuçların analizi Araştırma-Uygulama
15 Sonuçların analizi Araştırma-Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar