DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deney Hayvanlarında Hemodinamik Ölçüm Yöntemleri FİZ   693 1 4 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Besim ÖZAYKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deneysel hayvanlarında hemodinamik ölçüm yöntemlerini uygulamak
Dersin İçeriği
Rodentlerde dolaşım sisteminin temel yapısal ve işlevsel özellikleri; kan basıncı, ventrikül içi basınç ve kalp atım hızının ölçümünde kullanılan sistemlerin genel özellikleri; hemodinamik ölçümler için uygulanan cerrahi işlemler; sıçanlarda barorefleks duyarlılık ölçüm yöntemlerinin genel özelliklerinin tartışılması ve ölçümlerin uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıçan ve farede dolaşım sisteminin yapısal ve işlevsel özelliklerini sayar
2) Kan basıncı, ventrikül içi basınç ve kalp atım hızının ölçümünde kullanılan sistemlerin özelliklerini sayar
3) Hemodinamik ölçümler için gerekli cerrahi işlemleri yapar
4) Rodentlerde kan basıncı, ventrikül için basınç ve kalp atım hızını ölçer
5) Rodentlerde barorefleks duyarlılık ölçüm yöntemlerinin genel özelliklerini sayar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel cerrahi eğitim ve cerrahi monitörizasyon Gerekli teorik bilginin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Rodentlerin işlevsel anatomisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Rodentlerde hemodinamik cerrahi operasyon işlemleri Literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Rodentlerin anestezisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Rodentlerin intübasyonu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
6 Rodentlerin hayati işlevlerinin monitorizasyonu Litaratür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Rodentlerde inguinal ve boyun bölgesi damarlarının izolasyonu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Çalışma
9 Basınç-hacim ilişkileri bakımından temel hemodinamik ilkeler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Preklinik araştırmalarda ileri hemodinamik uygulamalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Kardiyovasküler araştırma uygulamaları için veri ediniminin temelleri Bilgisayar çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
12 Hemodinamik verinin istatistiksel analizi İstatistik okunması, SPSS'in okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
13 Hemodinamik veri için grafiklerin hazırlanması Bilgisayar programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Hemodinamik verinin sunuma hazır hale getirilmesi Grafik çiziminin temellerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 Hemodinamik verinin tartışılması Verinin tartışılma yöntemlerinin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çalışma Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar