DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deneysel Hipertansiyon Modelleri FİZ   692 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Besim ÖZAYKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deneysel hipertansiyon modellerinin oluşturulması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
Klinik hipertansiyon tipleri ve oluş mekanizmaları: A) ekstrasellüler sıvı artışının indüklediği sıçanlardaki deneysel hipertansiyon modelleri: a) Subtotal nefrektomi-tuz hipertansiyonu; b) DOCA-tuz hipertansiyonu, c) Bir böbrek-bir klip tuz hipertansiyonu; B) Artmış renin ile birlikte olan sıçanlardaki hipertansiyon modeli: iki böbrek-bir klip (Goldblatt) hipertansiyonu; modeller ile ilgili cerrahi işlemlerin uygulanması, hayvanlardaki hemodinamik değerlerin ölçülmesi ve hipertansiyonun gelişme mekanizmasının tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekstrasellüler sıvı artışının indüklediği sıçanlardaki deneysel hipertansiyon modellerinin temel özelliklerini sayar
2) Deneysel hipertansiyon modelleri ile ilgili cerrahi işlemleri uygular
3) Rodentlerdeki deneysel hipertansiyon modellerinde hemodinamik değerleri ölçer
4) Subtotal nefrektomi-tuz hipertansiyonunun oluş mekanizmasını kavrar
5) Bir böbrek-bir klip tuz hipertansiyonunun oluş mekanizmasını kavrar
6) İki böbrek-bir klip (Goldblatt) hipertansiyonunun oluş mekanizmasını kavrar
7) Deneysel hipertansiyon modellerinin oluş mekanizmaları arasındaki benzerlikler ve farklılıkları yorumlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kan basıncını belirleyen temel faktörler Temel fizyoloji kitabının ilgili kısmının okunması; İlgili literatürlerin okunması
2 Kan basıncı anormalliklerinin neden olduğu sistem bozuklukları Fizyopatoloji kitabının ilgili kısmının okunması; İlgili literatürlerin okunması
3 Klinik hipertansiyonun temel özellikleri Fizyopatoloji kitabının ilgili kısmının okunması; İlgili literatürlerin okunması
4 Klinik hipertansiyonun tedavisinde izlenen temel yaklaşımlar İç hastalıkları kitabının ilgili kısmının okunması; Reading related literature
5 Klinik hipertansiyonun deneysel hipertansiyon model şeklindeki karşılıklarının temel özellikleri İlgili literatürlerin okunması
6 Ekstrasellüler sıvı artışının indüklediği klinik ve deneysel hipertansiyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar İlgili literatürlerin okunması
7 Subtotal nefrektomi-tuz hipertansiyonunun oluş mekanizmaları İlgili literatürlerin okunması
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
9 Sıçanlarda subtotal nefrektomi-tuz hipertansiyonunun oluşturulması için gerekli cerrahi işlemlerin uygulanması İlgili literatürlerin okunması
10 DOCA-tuz hipertansiyonunun oluş mekanizmaları İlgili literatürlerin okunması
11 Sıçanlarda DOCA-tuz hipertansiyonunun oluşturulması için gerekli cerrahi işlemlerin uygulanması İlgili literatürlerin okunması
12 Artmış renin ile birlikte olan iki böbrek-bir klip hipertansiyonunun oluş mekanizmaları İlgili literatürlerin okunması
13 Sıçanlarda iki böbrek-bir klip hipertansiyonunun oluşturulması için gerekli cerrahi işlemlerin uygulanması İlgili literatürlerin okunması
14 Hipertansiyon modellerinde hemodinamik değerlerin ölçüm yöntemleri İlgili literatürlerin okunması
15 Hipertansiyon modellerinde hemodinamik değerlerin ölçümlerinin uygulanması İlgili literatürlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar