DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Olgularla Fizyoloji FİZ   691 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizyolojinin klinik branşlar ile entegrasyonun sağlanması
Dersin İçeriği
Olgularla hücre fizyolojisi, olgularla sinir sistemi fizyolojisi, olgularla kardiyovasküler sistem fizyolojisi, olgularla endokrin sistem fizyolojisi, olgularla sindirim sistemi fizyolojisi, olgularla boşaltım sistemi fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik bir olgu üzerinden sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, endokrin sistem, boşaltım sistemi, gastrointestinal sistem fizyolojisini tartışabilir
2) Vücutta sistemlerin çalışması ve birbirleri arasındaki karmaşık iletişim sürecindeki fizyolojik mekanizmayı açıklar
3) klinik bir olgu ile kardiyovasküler sistem fizyolojisini tartışır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Olgularla hücre fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Olgularla hücre zarından madde taşınması ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Olgularla aksiyon potansiyelinin oluşumu ve iletimi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Olgularla kan fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Olgularla sinaptik aktivite ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Olgularla sinir sistemi fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Olgularla kardiyovasküler sistem fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Olgularla solunum sistemi fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Olgularla endokrin sistem fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 Olgularla gastrointestinal sistem fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Olgularla boşaltım sistem fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 Olgularla egzersiz fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Olgularla metabolizma ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Olgularla yaşlanma fizyolojisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar