DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-9: Sıvı-Elektrolit Metabolizması FİZ   690 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vücuttaki sıvı-elektrolit metabolizmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Vücut Sıvı Kompartmanları: Ekstrasellüler ve Hücre İçi Sıvıları; İnterstisyel Sıvı ve Ödem; Kararlı Durum Koşullarında; Hücre Dışı ve Hücre içi sıvıların bileşenleri; Hücre İçi Sıvısının Önemli Bileşenleri; Farklı Vücut Sıvı Kompartmanlarındaki Sıvı Hacimlerinin Ölçülmesi; Hücre İçi ve Ekstrasellüler Sıvı Arasındaki Sıvı Değişimi ve Ozmotik Dengenin Düzenlenmesi; Ozmoz ve Osmotik Basınçın Temel Prensipleri; Anormal Durumlarda Ekstrasellüler ve Hücre İçi Sıvıların Hacim ve Osmolalitesi; Anormal Durumlarda Ekstrasellüler ve Hücre İçi Sıvıların Hacim ve Osmolalitesi; Sıvı Hacim Düzenlemesinin Klinik Anormallikleri: Hiponatremi ve Hipernatremi; Hiponatreminin Nedenleri: Aşırı Su veya Sodyum Kaybı; Hipernatremi Nedenleri: Su Kaybı veya Fazla Sodyum; Ödem: Dokularda Fazla Sıvı; Hücre içi Ödem; Ekstraselüler Ödem; Ekstrasellüler Ödem Nedenleri; Normalde Vücuttaki Potansiyel Alanlarda Ödem Sıvılarını Önleyen Güvenlik Faktörleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vücut Sıvı Kompartmanlarını Sayar
2) İnterstisyel Alanda Ödemin Nasıl Oluştuğunu Açıklar
3) Hücre İçi ve Hücre Dışı Sıvıların Bileşenlerini Sayar
4) Vücut Sıvı Bölük Hacimlerini Ölçme Yöntemlerini Açıklar
5) Ozmozun Temel İlkelerini Anlatır
6) Vücut sıvı miktarı ve elektrolit yoğunluklarının böbrekler ve hormonlar tarafından düzenlenmesinin temel özelliklerini sayar
7) Hipernatremi ve hiponatreminin nasıl geliştiğini anlatır.
8) Sağlıklı Bir İnsanda Vücudun Potansiyel Alanlarında Ödemin Oluşmasını Önleyen Güvenlik Faktörlerini Açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücut Sıvı Kompartmanları: Ekstrasellüler ve İntrasellüler Sıvılar Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnterstisyel Sıvı ve Ödem Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hücre dışı ve hücre içi sıvıların bileşenleri Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Farklı Vücut Sıvı Kompartmanlarındaki Sıvı Hacimlerinin Ölçülmesi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hücre İçi ve Ekstrasellüler Sıvı Arasındaki Sıvı Değişimi ve Ozmotik Dengenin Düzenlenmesi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ozmoz ve Osmotik Basınçın Temel Prensipleri Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Anormal Durumlarda Ekstrasellüler ve Hücre İçi Sıvıların Hacim ve Osmolalitesi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Vücut sıvı miktarı ve elektrolit yoğunluklarının böbrekler ve hormonlar tarafından düzenlenmesinin temel özellikleri Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sıvı Hacim Düzenlemesinin Klinik Anormallikleri; Hiponatremi ve Hipernatremi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hiponatreminin Nedenleri: Aşırı Su veya Sodyum Kaybı Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ödem: Dokularda Fazla Sıvı Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hipernatreminin Nedenleri: Su Kaybı veya Fazla Sodyum Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ekstraselüler Ödemin Nedenlerinin Özeti Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Normalde Vücuttaki Potansiyel Alanlarda Ödem Sıvılarını Önleyen Güvenlik Faktörleri. Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar