DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-8: Boşaltım Sistemi Fizyolojisi FİZ   670 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin boşaltım sisteminin çalışma mekanizmasının detaylarını ve vücut için önemini kavramasıdır.
Dersin İçeriği
Böbreğin fonksiyonel yapısı, tubül fonksiyonları, su dengesi ve osmolarite kontrolünde böbreğin işlevi, asid-baz düzenlenmesinde böbreğin fonksiyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böbreğin fonksiyonel yapısını bilir
2) Böbrek tubül fonksiyonlarını değerlendirir
3) Klirens kavramını, önemini ve klinik değerlendirmesini bilir
4) Tubül parçalarının fonksiyonel yapısını ve işlevlerini kavrar
5) Zıt akım işlergesini açıklar ve önemini ortaya koyar
6) Su dengesini bilir ve osmolarite kontrolünde böbreğin işlevini açıklar
7) Elektrolit dengesinde böbreğin işlevini açıklar
8) Asid-baz düzenlenmesinde böbreğin işlevini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Böbreğin fonksiyonel yapısı Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Böbrek tubül fonksiyonları Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Klirens kavramı, önemi ve klinik değerlendirmesi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Klirens kavramı, önemi ve klinik değerlendirmesi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Tubül parçalarının fonksiyonel yapısı ve işlevleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tubül parçalarının fonksiyonel yapısı ve işlevleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Zıt akım işlergesi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Zıt akım işlergesi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Su dengesi ve osmolaritenin kontrolünde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Su dengesi ve osmolaritenin kontrolünde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Elektrolit dengesinde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Elektrolit dengesinde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Asid-baz düzenlemesinde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Asid-baz düzenlemesinde böbreğin rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar