DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-7:Sindirim Fizyolojisi FİZ   660 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şeref ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sindirim siteminin ayrıntılı fizyolojisini kavraması ve patofizyolojik süreçler sonucu ortaya çıkan klinik tabloları açıklayabilmesidir.
Dersin İçeriği
Sindirim sistemi fizyolojisi ile patofizyolojik süreçlerde ortaya çıkan klinik açılımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim sistemi fizyolojisinin ayrıntılarının kavranması
2) Homeostaziste sindirim sisteminin önemi, diğer sistemler ile etkileşiminin öğrenilmesi
3) Sindirim sisteminin fizyolojisinde ortaya çıkabilecek bozukluklar sonucunda karşılaşılan klinik durumların yorumlanması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gastrointestinal sistemin fonksiyonel yapısının özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Enterik sinir sistemi ve gastrointestinal sistemin çalışmasındaki rolü Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Gastrointestinal kanal hormonları, özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Gastrointestinal sistemde motilite özellikleri, hareket kalıpları Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
5 Gastrointestinal sistem refleksleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Mide hareketleri, midenin boşalmasına etki eden faktörler Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İnce ve kalın barsak hareketleri, defekasyon refleksi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Gastrointestinal sistemin sekresyon fonksiyonunu genel özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tükürük sekresyonu, özellikleri, düzenlenmesi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Midenin sekretuvar fonksiyonu, salgı bezleri ve özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Asit salgısı, düzenlenmesi, ülser Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Pankreas salgıları, safra sekresyonu Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Sindirim ve emilim fonksiyonları Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sindirim ve emilim fonksiyonları Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar