DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji -6: Solunum Fizyolojisi FİZ   650 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sanlı Sadi KURDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders sonucunda öğrencinin solunum sistemini oluşturan anatomik yapıların işlevsel karşılığı yanında solunum mekaniği, kan gazı kavramı, akciğer kanlanması ve kanda oksijen ve karbondiaokst taşınımı konusunda bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Solunum sisteminin işlevi ayrıntılarıyla anlatılacak ve bazı temel kuramlar uygulamalı olarak gösterilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci akciğer yapısal kurgusu ile işlevi arasındaki ilişkiyi anlayacak
2) Alveole gaz transfer mekanizmaları anlaşılacak
3) Solumanın mekaniğini oluşturan temel elemanların işlevi anlatılacak
4) Solumanın mekaniğini oluşturan temel elemanların işlevi anlatılacak
5) Öğrenci pulmoner fonksiyon testlerini laboratuar uygulamaları ile beraber öğrenecek
6) Öğrenci pulmoner fonksiyon testlerini laboratuar uygulamaları ile beraber öğrenecek
7) Gazların alveol duvarını geçiş mekanizmaları açıklanacak
8) Gazların akciğerden kana geçişi sonrası gerçekleşen süreç açıklanacak
9) Ventyilasyon - perfüzyon ilişkisi tanımlanacak ve önemi anlatılacak
10) Ventyilasyon - perfüzyon ilişkisi tanımlanacak ve önemi anlatılacak
11) Kanda gaz taşınım mekanizmaları anlatılacak
12) Kanda gaz taşınım mekanizmaları anlatılacak
13) Solunumun kontrol mekanizmaları anlaşılacak
14) Farklı çevre koşullarında solunum sisteminin yanıtları açıklanacak
15) Farklı çevre koşullarında solunum sisteminin yanıtları açıklanacak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akciğer yapı ve işlevi Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Ventilasyon Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Solumanın mekaniği Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Solumanın mekaniği Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Akciğer fonksiyon testleri Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
6 Akciğer fonksiyon testleri Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Difüzyon Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Kan akımı ve metabolizma Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Ventyilasyon - perfüzyon ilişkisi Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Ventyilasyon - perfüzyon ilişkisi Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Dokulara gaz taşınımı Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Ventilasyonun kontrolü Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Farklı çevre koşullarında solunum sistem fizyolojisi Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Farklı çevre koşullarında solunum sistem fizyolojisi Klasik ders kitabı ve ilgili makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar