DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-5:Kan Bağışıklık Sistem Fizyolojisi FİZ   640 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Kerem Tuncay ÖZGÜNEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Plazma proteinlerinin öğrenilmesi. Hematopoez ile eritropoezin öğrenilmesi. Eritrosit ve lökositlerin işlevlerinin öğrenilmesi. Bağışıklık sistemi bileşenlerinin öğrenilmesi. Trombositler, hemostaz ve fibrinolitik sistemin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
1. Plazma Proteinleri 2. Hematopoez 3. Eritropoez 4. Eritrosit işlevleri 5. Lökositler ve işlevleri 6. Hücresel Bağışıklık 7. Hümoral Bağışıklık 8. Ara Sınav 9. B lenfositler ve immünglobulinler 10. Kompleman sistemi 11. Aşırı duyarlılık tepkimleri 12. Trombositler 13. Trombosit işlevleri ve hemostaz 14. Pıhtılaşma 15. Fibrinolitik sistem 16. Yarıyıl Sonu Sınavları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plazma proteinlerinin işlevlerini yorumlar
2) Hematopoetik ve eritropoetik süreçleri kavrar
3) Eritrosit işlevlerini yorumlar
4) Lökositlerin üretimi ve işlevlerini kavrar
5) Lenfositlerin işlevlerini kavrar
6) Hemostaz ve fibrinolitik sistemi yorumlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Plazma Proteinleri Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hematopoez Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eritropoez Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eritrosit işlevleri Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Lökositler ve işlevleri Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hücresel Bağışıklık Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hümoral Bağışıklık Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırmasıı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 B lenfositler ve immünglobulinler Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kompleman sistemi Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Aşırı duyarlılık tepkimleri Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Trombositler Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Trombosit işlevleri ve hemostaz Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Pıhtılaşma Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fibrinolitik sistem Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar