DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kardiyovasküler Sistem Fizyopatolojisi FİZ   621 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kardiyovasküler sistem fizyopatolojilerinin açıklanması
Dersin İçeriği
Kalp kası fizyopatolojisi, Aritmi fizyopatolojisi ve EKG değişiklikleri, koroner kan akımı ve fizyopatolojisi, arteriyel ve venöz dolaşım fizyopatolojisi, kan basıncının kontrolü ve fizyopatolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aritmilerin fizyopatolojisini açıklar.
2) Kalp yetmezliği fizyopatolojisini açıklar
3) Miyokard enfarktüsü fizyopatolojisini açıklar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir pompa olarak Kalp ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Kalbin ritmik uyarılması ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
3 normal elektrokardiyogram ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
4 Kardiyak aritmiler ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 arteriyel ve venöz sistem ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Mikrodolaşım ve lenfatik sistem ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
7 doku kan akımının yerel kontrolü ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav
9 Dolaşımın sinirsel düzenlenmesi ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
10 Arter basıncının uzun süreli kontrolü ve hipertansiyon ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
11 Kalp debisi ve venöz dönüş düzenlemesi ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
12 Egzersizde kalp debisi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 Kalp yetmezliği ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Kalp kapakları ve kalp sesleri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Dolaşım şoku ders kitabı, ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar