DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-4: Kardiyovasküler Sistem Fizyoloj FİZ   620 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri düzeyde kadiyovasküler sistem fizyolojisinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Hemostaz; dolaşım; kalbin elektriksel etkinliği; kalp pompası; kalp atımının düzenlenmesi; hemodinamik; arter sistemi; mikrodolaşım ve lenfatikler; periferik dolaşım ve denetimi; kalp debisinin denetimi; özel dolaşım bölge-leri; dolaşımın denetiminde merkezi ve periferik etmenlerin bileşik etkileri; bozulma mekanizmaları ve fizyopatoloji.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hemostazın temel özelliklerini anlatır
2) Kalbin elektriksel etkinliği açıklar
3) Kalp atımının nasıl düzenlendiğini açıklar
4) Hemodinamiğin temel ilkelerini sıralar
5) Periferik dolaşım temel özelliklerini ve denetiminin nasıl sağlandığını açıklar
6) Barorefleks mekanizmanın nasıl çalıştığını açıklar
7) Dolaşım denetiminin bozulma mekanizmalarını ve fizyopatolojisini anlatır
8) Dolaşım sisteminin tüm işlevlerini entegrasyonunu anlatır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hemostaz Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dolaşım Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 kalbin elektriksel etkinliği Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 kalp pompası Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 kalp atımının düzenlenmesi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 hemodinamik Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 arter sistemi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 mikrodolaşım ve lenfatikler Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 periferik dolaşım ve denetimi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 kalp debisinin denetimi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Barorefleks mekanizma Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 özel dolaşım bölgeleri Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 dolaşımın denetiminde merkezi ve periferik etmenlerin bileşik etkileri Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dolaşım denetiminin bozulma mekanizmaları ve fizyopatolojisi Kaynak eserlerde ilgili konuların okunması; İlgili referansların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar