DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi FİZ   615 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel performansı belirleyen faktörlerin, ölçüm yöntemleri, etkileyen faktörler, değerlendirmenin anlaşılması
Dersin İçeriği
Fiziksel performansı belirleyen faktörler, ölçüm yöntemleri, etkileyen faktörler, değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziksel performansı belirleyen faktörlerin anlaşılması
2) Performans ölçümlerinin ve laboratuar şartlarının anlaşılması
3) Test bataryalarının özelliklerinin anlaşılması
4) Kalibrasyon yöntemlerinin anlaşılması
5) Sonuçları etkileyen faktörlerin ve normal yanıtların anlaşılması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Performansın tanımı ve özelliklerinin belirlenmesi Literatür tarama
2 Fiziksel performansı ölçme yöntemleri Literatür tarama
3 Fiziksel performansı ölçme yöntemleri Literatür tarama
4 Test bataryaların özelliklerinin belirlenmesi Literatür tarama
5 Test bataryaların özelliklerinin belirlenmesi Literatür tarama
6 Kalibrasyon Literatür tarama
7 Performansla ilgili değişkenler Literatür tarama
8 Ara Sınav Sınav
9 Performans değişkenlerinin analizi Literature review
10 Performans değişkenlerinin analizi Literature review
11 Performans değişkenlerinin analizi Literature review
12 Test tekrarı ve değerlendirme Literature review
13 Değişkenlerin sporcuda analizi Literature review
14 Değişkenlerin sporcuda analizi Literature review
15 Değişkenlerin hasta gruplarında analizi Literature review
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar