DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi-2 FİZ   613 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endokrin sistem: Fiziksel aktiviteye akut ve kronik cevapların,Anaerobik ve aerobik antrenmanlar, kas kuvvet - direnç antrenmanları, kas kuvvetinin ölçümünün, direnç antrenmanlarına yapısal ve fonksiyonel adaptasyonun, egzersiz performansı ve çevresel stresin,vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve kilo kontrolünün anlaşılması
Dersin İçeriği
Endokrin sistem: Fiziksel aktiviteye akut ve kronik cevaplar,Anaerobik ve aerobik antrenmanlar, kas kuvvet - direnç antrenmanları, kas kuvvetinin ölçümü, direnç antrenmanlarınayapısal ve fonksiyonel adaptasyonegzersiz performansı ve çevresel stre,vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve kilo kontrol,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizikel aktvteye bağlı olarak endokrin sistem tarafından verilen akut ve kronik cevapları anlar
2) Aerobik ve anaeobik antrenmanları, bunlara verilen adaptasyon yanıtlarını ve ölçüm yöntemlerini kavrar
3) Egzersiz performansı ve çevresel stresi anlar
4) vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve kilo kontrolünün anlaşılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endokri sistem:Fiziksel aktiviteye akut ve kronik cevap ve organizayon Power point sunu, interaktif tartışma
2 Endokri sistem:Fiziksel aktiviteye akut ve kronik cevap ve organizayon Power point sunu, interaktif tartışma
3 Anaerobik ve aerobik antrenmanların fizyolojik esasları Power point sunu, interaktif tartışma
4 Anaerobik ve aerobik antrenmanların fizyolojik esasları Power point sunu, interaktif tartışma
5 Kas kuvveti ölçümleri ve direnç antrenmanları Power point sunu, interaktif tartışma
6 Kas kuvveti ölçümleri ve direnç antrenmanları Power point sunu, interaktif tartışma
7 Kas kuvveti ve ergojenik etkiler Power point sunu, interaktif tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Egzersiz performansı ve çevresel stres Power point sunu, interaktif tartışma
10 Egzersiz performansı ve çevresel stres Power point sunu, interaktif tartışma
11 Egzersiz performansı ve çevresel stres Power point sunu, interaktif tartışma
12 Vücut kompozisyonu Power point sunu, interaktif tartışma
13 Obesite ve kilo kontrolü Power point sunu, interaktif tartışma
14 Obesite ve kilo kontrolü Power point sunu, interaktif tartışma
15 Fiziksel aktivite, sağlık ve yaşlanma Power point sunu, interaktif tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar