DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-10 Endokrin ve Üreme Sistem Fizyolojsi FİZ   610 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin endokrin ve üreme sistemi ile ilgili fizyolojik süreçleri ayrıntılı ve diğer sistemler ile etkileşimli olarak incelemesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Endokrin sistemin çalışma prensipleri, hormonlar ve etki mekanizmaları, cinsiyet farklılaşması, erkek ve dişi üreme sistemleri, gebelik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endokrin iletişimin özellikleri ve işleyiş prensiplerini bilir
2) Hipotalamus-hipofiz aksının çalışma prensibini kavrar
3) Tiroid fonksiyonu ve hormonlarını açıklar
4) Kemik metabolizması ve ilgili hormonların etkilerini bilir
5) Karbohidrat metabolizmasını ilgilendiren hormonların özelliklerini kavrar
6) Adrenal bez ve buradan salgılanan hormonların özelliklerini sayar
7) Büyüme ve büyümeyi etkileyen hormonların özelliklerini bilir
8) Intrauterin cinsiyet farklılaşmasını bilir
9) Erkek üreme sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlayabilir ve fonksiyonunu sayar
10) Dişi üreme sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlar ve fonksiyonunu sayar
11) Adolesan sürecini başlatan etkenleri ve pubertenin evrelerini bilir, menopozun nedeninin ve bu süreçte ortaya çıkan değişiklikleri kavrar
12) Fertilizasyon, gebelik ve doğumun fizyolojik özelliklerini bilir
13) Laktasyonu başlatan ve etkileyen faktörleri sayar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endokrin iletişimin özellikleri ve işleyiş prensipleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hipotalamus-hipofiz aksının çalışma prensibi Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tiroid hormonları ve fonksiyonları Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kemik fizyolojisi ve hormonların etkileri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Karbohidrat metabolizmasını ilgilendiren hormonların özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Karbohidrat metabolizmasını ilgilendiren hormonların özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Adrenal bez ve buradan salgılanan hormonların özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Adrenal bez ve buradan salgılanan hormonların özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Büyüme ve büyümeyi etkileyen hormonların özellikleri Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Intrauterin cinsiyet farklılaşması Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Erkek üreme sisteminin fonksiyonel yapısı ve üreme fonksiyonu Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dişi üreme sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlar ve fonksiyonu Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dişi üreme sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlar ve fonksiyonu Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Gebelik, doğum ve laktasyon Önerilen fizyoloji kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar