DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi-1 FİZ   609 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan performansı için gerekli besinler olan karbonhidrat, yağ, proteinler,vitamin, mneral ve suyunun önemini kavrar,besin değerlerininin enerji karşılıkları, vücutta transferleri bunun dinlenm ve fiziksel aktivite sırasında kullanımlarını ve ölçüm metodlarını anlar, pulmoner, kardiyovasküler ve iskelet kası yapı ve fonksiyonlarının neler olduğunu bilir
Dersin İçeriği
İnsan performansı için gerekli besinler olan karbonhidrat, yağ, proteinler,vitamin, mneral ve suyunun önemini kavrar,besin değerlerininin enerji karşılıkları, vücutta transferleri bunun dinlenm ve fiziksel aktivite sırasında kullanımlarını ve ölçüm metodlarını anlar, pulmoner, kardiyovasküler ve iskelet kası yapı ve fonksiyonlarının neler olduğunu bilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan performansında temel besinler olan karbonhidrat,yağlar ve proteinleri anlar
2) Performans için gerekli olan mineral ve vitaminleri anlar
3) Besinlerin enerji karşılıklarını, vücutta enerji transferini, dinlenim ve istirahatte enerji kullanımını anlar
4) Vücutta istirahat ve aktivite halinde enerji kullanımının ölçümlerini anlar
5) Pulmoner sistem, kardiyovasküler sistem ve iskelet sistemi yapı ve fonksiyonunu anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme:İnsan performansında temeller,karbonhidrat,lipid ve proteinler Power Point sunu, inteaktif metod Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Beslenme:İnsan performansında temeller,vitaminler,mineraller ve su Power Point sunu, inteaktif metod
3 Beslenme:İnsan performansında temeller:fizikel aktvitede optimal beslenme Power Point sunu, inteaktif metod
4 Besinlerin enerji değerleri, vücutta enerji transferi Power Point sunu, inteaktif metod
5 Fiziksel aktivitede enerji transferi Power Point sunu, inteaktif metod
6 Dinlenim ve fiziksel aktivitede enerji sarfiyatı, insanda enerji harcanmasının ölçümü Power Point sunu, inteaktif metod
7 Dinlenim ve fiziksel aktivitede enerji sarfiyatı, insanda enerji harcanmasının ölçümü Power Point sunu, inteaktif metod
8 Ara Sınav Sınav
9 Pulmoner yapı ve fonksiyon Power Point sunu, inteaktif metod
10 Gaz değişimi ve transport Power Point sunu, inteaktif metod
11 Pulmoner ventilasyonun dinamikleri Power Point sunu, inteaktif metod
12 Kardiyovasküler sistem Power Point sunu, inteaktif metod
13 Düzenleme ve entegrasyon,fonksiyonel kapasite Power Point sunu, inteaktif metod
14 İskelet kası yapı ve fonksiyonu Power Point sunu, inteaktif metod
15 Hareketin nöral kontrolü Power Point sunu, inteaktif metod
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar