DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Yayın FİZ   608 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayper BOĞA PEKMEZEKMEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrenim düzeyinde öğrencilere araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırma ve bilimsel çalışmaların proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerinin öğretilmesi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Lisansüstü eğitim gören tüm öğrencilere bilim, bilim etiği, bilimsel araştırmanın temel unsurları, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırmanın planlanması ve uygulanması gibi konularda bilgi ve beceri kazandırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim hakkında bilgi
2) Bilimsel araştırma ile ilgili tanımlar
3) Bilimsel araştırmanın ne olduğu ve türleri
4) Araştırmada etiğin önemi
5) Literatürlere ulaşma yolları
6) Bilimsel araştırma planlaması
7) Bilimsel araştırmada yöntemler
8) Ara sınav
9) Verilerin elde edilmesi ve kullanılacak istatistik yöntemi
10) Makale veya tezde özet yazımında dikkat edilecek kurallar hakkında bilgi
11) Makale veya tezde giriş yazımında dikkat edilecek kurallar
12) Makale veya tezde materyal ve metod yazımında dikkat edilecek kurallar
13) Makale veya tezde bulguların yazımında dikkat edilecek kurallar
14) Makale veya tezde tartışma yazımı ve kaynaklar ve atıflarda dikkat edilecek kurallar
15) Yazılan bu makale/tezin sunumu/yayınlanması nasıl yapılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim nedir, çağdaş bilim nedir, tanımı nasıl yapılır Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
2 Bilimsel araştırma ile ilgili kavramlar ve önemi Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 Etik ve bilim etiği nedir Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 Bilimsel araştırma nedir ve bilimsel araştırma türleri nedir Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 Bilimsel araştırmaların planlaması nasıl yapılır ve aşamaları nelerdir Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
6 Bilimsel araştırmada literatür taraması, kütüphane ve ilgili veritabanlarının kullanılması Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
7 Bilimsel araştırmada yöntem-nicel araştırma modelleri Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ara sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Verilerin toplanması ,değerlendirilmesi ve kullanılacak istatistik yöntemi Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bilimsel yazım teknikleri, Özet bölümü nasıl yazılır Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 Bilimsel yazım teknikleri, giriş ve kullanılan kaynakların girişe yerleştirilmesi nasıldır Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 Bilimsel yazım teknikleri, Materyal ve yöntem ve bulgular nasıl yazılır Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 Bilimsel yazım teknikleri, tartışma ve sonuç nasıl yazılır , kaynak ve atıf nasıl gösterilir Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
14 Lisansüstü tezler nasıl yazılır, Ç.Ü sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez yazım kuralları Ders notları ve kaynak kitaplar ve enstitü yönetmelik Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Bilimsel yayın nedir, bilimsel yayın türleri nelerdir, bilimsel araştırmalar nasıl yayınlanır veya sunul Ders notları ve kaynak kitaplar Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yılsonu sınavı Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar