DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme ve Belleğin Sinaptik Mekanizması FİZ   607 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenme ve bellek oluşumunun fizyolojik mekanizmaların kavranması
Dersin İçeriği
Merkezi sinir sisteminde sinapsların organizasyonu, öğrenme ve bellekte sinaptik mekanizmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme ve bellek oluşumunda yer alan sinaptik işlevleri tanımlayabilir.
2) Belleğin türlerini tanımlayabilir
3) Bellek işleme ve depolama mekanizmalarını tanımlayabilir.
4) Sinaptik plastisiteyi, uzun süreli güçlenmeyi (LTP), uzun süreli baskılanmayı (LTD), habitüasyonu, sensitizasyonu açıklayabilecek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
X
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
X
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
X
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
X
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
X
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
X
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
X
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
X
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinapsların tipleri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 postsinaptik nöronlardaki elektriksel olaylar ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 sinapslarda inhibisyon ve kolaylaştırma ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 sinir ileticileri ve sinir düzenleyicileri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 öğrenme ve belleğin hücresel mekanizması ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 bellek biçimleri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 belleğin sinirsel temeli ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 synaptic plasticity and learning ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
11 koşullu refleksler ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 hipokampus ve bellek depolanması ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 ekspilsit belleğin özellikleri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 implisit belleğin özellikleri ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Alzheimer, demans, şizofreni ve öğrenme -bellek ders kitabı, ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar