DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endokrin Sistem Fizyopatolojisi FİZ   605 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin endokrin sistem bozukluklarında ortaya çıkan klinik özellikleri kavraması amaçlanır.
Dersin İçeriği
Endokrin sistemdeki fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişen klinik tabloların nedenleri incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endokrin sistemin çalışma prensiplerinin kavranması
2) Endokrin sistem fonksiyonunun kavranması
3) Endokrin sistem fonksiyon bozukluğunda ortaya çıkan klinik tabloların çözümlenebilmesi
4) Patolojik süreçlerin düzeltilerek normal endokrin sistem fonksiyonlarının kazanılması için sürecin yönetilme prensiplerinin ortaya konması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endokrin sistem çalışma prensipler, geri bildirim düzenlemesi Önerilen Fizyoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Endokrin sistem fonksiyonlarının genel gözden geçirilmesi Önerilen Fizyoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Hipotalamus ve hipofiz fonksiyonları ve bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Tiroid bezi fonksiyonları ve fonkisiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Tiroid bezi fonksiyonları ve fonkisiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Pankreasın endokrin fonksiyonu ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Pankreasın endokrin fonksiyonu ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Adrenal korteks ve medulla fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Adrenal korteks ve medulla fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Adrenal korteks ve medulla fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Kalsiyum metabolizmasının hormonal kontrolü ve kemik fizyolojisi, kalsiyumu etkileyen hormonların fonksiyon bozukluklarının sonucu gelişen fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi
13 Üreme sisteminin gelişimi ve fonksiyonu; cinsiyet farklılaşması ve bozuklukları Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Erkek üreme sistemi fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dişi üreme sistem fonksiyonları ve fonksiyon bozukluklarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler Önerilen Fizyoloji ve fizyopatoloji kitaplarından konunun incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar