DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücre İçi İyon Ölçüm Yöntemleri; Teorikten Pratiğe FİZ   602 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, hücreiçi iyon ölçüm yöntemlerini öğrenmesi ve mikrospektrofluorometrik yöntemi ayrıntıları kavrayarak hücre içi iyon dinamiklerinin ölçümünü ve değerlendirilmesini yapması amaçlanmaktadır..
Dersin İçeriği
Hücreiçi iyon ölçüm yöntemlerine genel bir bakış ile birlikte mikrospektrofluorometrik yöntemi ayrıntıları ile inceleme, uygulama ve hücre içi iyon dinamiklerinin ölçüm ve değerlendirilmesidir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Potansiyometrik ölçüm yönteminin özelliklerini, sınırlarının, avantaj ve dezavantajlarını bilir
2) Spektrofluorometrik ölçüm yönteminin özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını açıklar
3) Floresan iyon indikatörlerini ve özelliklerini ve kullanım alanlarını sayar
4) Her iki yaklaşımın hata kaynaklarını, doğru kayıt özelliklerini kavrar
5) Hücreiçi calcium ve pH kaydını doğru ve güvenilir olarak yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
X
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Potansiyometrik hücreiçi iyon ölçüm yöntemi, dayandıkları prensipler ve özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Potansiyometrik hücreiçi iyon ölçüm yönteminin avantaj ve dezavantajları Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fluorometrik hücreiçi iyon ölçüm yöntemleri, dayandıkları prensipler ve özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Fluorometrik hücreiçi iyon ölçüm yöntemleri, avantaj ve dezavantajları Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Spektrofluorometrik yöntem Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Spektrofluorometrik yöntem Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Mikrospektrofluorometrik kayıt yöntemi Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Mikrospektrofluorometrik kayıt yöntemi Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Floresan indikatörler ve özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Floresan indikatörler ve özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Hücreiçi kalsiyum ölçümü Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Hücreiçi kalsiyum ölçümü Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 Hücreiçi pH ölçümü Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Hücreiçi pH ölçümü Önerilen kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar