DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fizyoloji-2: Sinir Sistemi Fizyolojisi FİZ   601 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Kerem Tuncay ÖZGÜNEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnen ve çıkan yolların öğrenilmesi. Ağrının oluşumunu ve merkezi düzenlenmesinin öğrenilmesi. Serebellum ve bazal çekirdeklerin motor işlevlerdeki etkilerinin öğrenilmesi. Limbik yapılar ile işlevlerinin öğrenilmesi. Özel duyuların öğrenilmesi. Uyku ve uyanıklık döngüsü ile sinir sisteminin yüksek işlevlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
1. Sinir sisteminde reseptörler 2. Çıkan yollar ve işlevleri 3. Talamus ve bağlantıları 4. Ağrının merkezi düzenlenmesi 5. Motor işlevler ve inen yollar 6. Serebellum 7. Bazal Çekirdekler 8. Ara Sınav 9. Hipotalamus 10. Amigdala ve hipokampus 11. İşitme ve vestibüler sistemler 12. Görme fizyolojisi 13. Görme fizyolojisi 14. Uyku ve uyanıklık döngüsü 15. Öğrenme ve bellek 16. Yarıyıl Sonu Sınavları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sisteminin temel çalışma prensiplerini kavrar.
2) İnen ve çıkan yolların işlevlerini kavrar.
3) Limbik sistem bileşenleri ve limbik sistemin işlevlerini kavrar.
4) Uyku ve uyanıklık döngüsünü kavrar.
5) Sinir sistemin yüksek işlevlerini yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
X
2
Fizyoloji alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
3
Fizyoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak ve kullanır
X
4
Fizyoloji alanında yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular
5
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanır
6
Fizyoloji alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
7
Fizyoloji alanında bilimsel araştırmayı makale şekline getirir ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
8
Fizyoloji alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
9
Bilimsel literatürü takip ederek bilgi birikiminin güncelliğini korur
X
10
Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendi alanı ve diğer alanlardaki bilgiyi sentezleyerek kullanır
11
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
12
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve etkili bir iletişim kurar
13
Fizyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
14
Fizyoloji alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
15
Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir sisteminde reseptörler Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çıkan yollar ve işlevleri Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Talamus ve bağlantıları Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ağrının merkezi düzenlenmesi Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Motor işlevler ve inen yollar Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Serebellum Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bazal Çekirdekler Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Hipotalamus Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Amigdala ve hipokampus Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İşitme ve vestibüler sistemler Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Görme fizyolojisi Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Görme fizyolojisi Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uyku ve uyanıklık döngüsü Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Öğrenme ve bellek Kaynak kitaptan okuma ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar