DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi ABL   720 1 0 0 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2) Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
3) Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
4) Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisine sahiptir.
5) Yazılı, sözlü ve görsel iletişim yeteneği kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
9 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
11 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
13 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Danışman tarafından belirlenen konular Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar