DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi ABL   720 1 0 0 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2) Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
3) Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
4) Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisine sahiptir.
5) Yazılı, sözlü ve görsel iletişim yeteneği kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)