DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiiye Giriş Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
2 İlaçların Biyolojik Membranlardan Geçişi ve Absorpsiyon Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
3 İlaçların Uygulama Yolları Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
4 İlaçların Dağılımı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
5 İlaçların Biyotransformasyonu Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
6 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
7 Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 İlaçların Etki Mekanizmaları Farmakoloji Ders Kitapları
10 Reseptörler ve İlaç-Reseptör İlişkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler Farmakoloji Ders Kitapları
12 İlaçların Arasındaki Etkileşmeler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
13 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
14 Farmakogenetik Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
15 Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisinde Temel İlkeler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar