DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Farmakoloji-II ABL   639 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yusuf KARATAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik farmakolojinin adli bilimler içerisinde de yeri olması nedeniyle akılcı ilaç kullanımı, yeni ilaç geliştirmesi, farmakovijilans (ilaçların advers etkileri), Advers reaksiyon tipleri ve nasıl oluştuğu, farmakoepidemiyoloji, farmakoekonomi, bitkisel ürünler ve zararları, vücuda zararlı doping olayları ve ilaç suistimallerinin genel ilkeleri içermektedir.
Dersin İçeriği
Adli Bilimlerde Klinik Farmakoloji-II

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ilaç geliştirmenin temel özelliklerini tanımlar.
2) Akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini bilir.
3) Farmakovijilansın ne olduğu, advers etki bildirim formunu bilir.
4) Advers reaksiyon tiplerini açıklar.
5) Toplumda ilaç kullanımının yaygınlığını yani farmakoepidemiyolojiyi tanımlar.
6) İlaçların ülke çapında maliyetlerinin ekonomiye etkisi olan farmakoekonomiyi öğretir.
7) Bitkisel ürünlerinde zararlı etkiler yapabileceğini açıklar.
8) İlaç suitimallerini tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik öncesi değerlendirme ve ilaç geliştirmede klinik deneme dönemleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Akılcı ilaç kullanımının temel ilkeleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
3 Farmakovijilans (ilaç güvenliği) sunum, beyin fırtınası, soru cevap
4 Türkiyede farmakovijilans örgütlülüğü ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi TÜFAM sunum, beyin fırtınası, soru cevap
5 Advers etki ve advers reaksiyon tipleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
6 Farmakoepidemiyoloji sunum, beyin fırtınası, soru cevap
7 Ülkemizde ilaç kullanma alışkanlıkları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Farmakoekonomi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
10 Ülkemizde ilaç harcamaları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
11 Bitkisel ürünler/ilaçların zararlı toksik etkileri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
12 İlaç suistimalleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
13 İlaç bağımlılığı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
14 Farmakogenetik: Genetik farklılığa göre ilaçların metabolizma ve etkilerinin bireyler arasında değişmesi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
15 Doping amaçlı, vücuda zararlı, akılcı olmayan ilaç kullanımları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar