DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik öncesi değerlendirme ve ilaç geliştirmede klinik deneme dönemleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Akılcı ilaç kullanımının temel ilkeleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
3 Farmakovijilans (ilaç güvenliği) sunum, beyin fırtınası, soru cevap
4 Türkiyede farmakovijilans örgütlülüğü ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi TÜFAM sunum, beyin fırtınası, soru cevap
5 Advers etki ve advers reaksiyon tipleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
6 Farmakoepidemiyoloji sunum, beyin fırtınası, soru cevap
7 Ülkemizde ilaç kullanma alışkanlıkları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Farmakoekonomi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
10 Ülkemizde ilaç harcamaları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
11 Bitkisel ürünler/ilaçların zararlı toksik etkileri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
12 İlaç suistimalleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
13 İlaç bağımlılığı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
14 Farmakogenetik: Genetik farklılığa göre ilaçların metabolizma ve etkilerinin bireyler arasında değişmesi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
15 Doping amaçlı, vücuda zararlı, akılcı olmayan ilaç kullanımları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar