DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
DNA Delili ve İstatistik ABL   605 2 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, adli genetik uygulamalarıya ilgili olasılık teorisi, istatistiksel analiz yöntemleri konusunda temel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, populasyon genetiği, Hardy Weinberg Yasası ve olasılık teorileri ile paternite ve kimliklendirmede kullanılan istatistisel analiz metotları aktarılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli bilimlerde önermelerin ve çıkarımların rolünü anlar.
2) Olasılık teorisini biyolojik delillerin yorumlanmasına uygular.
3) Adli bilimlerde karşılaşılan çok çeşitli senaryolardaki biyolojik delilin değerini hesaplar.
4) Delillerin değerini yazılı ve sözlü açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Populasyon genetiği kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Hardy-Weinberg yasası kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Alel ve genotip frekansları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
4 Olasılık teorisi, olasılık kanunları, koşullu olasılık, Bayes teoremi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Delilin değeri, eşleşme olasılığı, likelihood ratio, Bayes teoriemi, Bayes teoremi ile çalışma kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Bayes teoremi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Likelihood ratio kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
Ödev
9 Likelihood ratio kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ebeveynlik testi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Akrabalık testi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kitlesel felaketlerde değerlendirme kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 YSTR haplotip frekanslarının değerlendirilmesi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 mtDNA haplotip frekanslarının hesaplanması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Karışık örneklerde değerlendirme kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar