DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması ABL   740 5 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma etiği ile ilgili bilgi sahibi olur.
2) Bilimsel araştırma yöntemlerini ve sürecini bilir.
3) Adli bilimler alanında bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilir.
4) Adli bilimler alanında bilimsel rapor, makale ve sunum hazırlayabilir.
5) Bir araştırmayı projelendirebilir, yürütebilir ve verileri analiz edip yorumlayabilir.
6) Bilimsel işbirliğinde bulunabilme ve bilimsel tartışma yapabilme becerisi kazanır.
7) Bilgi birikimini toplum sağlığı yararına kullanabilme becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusunun belirlenmesi Bireysel çalışma, literatür tarama ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Bireysel çalışma, literatür tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hipotez kurma Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma metodunun belirlenmesi Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Deney için gerekli başvuruların yapılması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Deney için gereken materyal, araç ve gereçlerin temini Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Ödev
9 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 Verilerin değerlendirilmesi Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
14 Tezin yazılması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tezin yazılması Bireysel çalışma, ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar