DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer ABL   725 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Detaylı literatür araştırması yapabilir.
2) Topladığı bilgileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
3) Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilir.
4) Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Literatür araştırması Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Literatür araştırması Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Literatür araştırması Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Veri toplama Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Veri toplama Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Veri toplama Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Ödev
9 Veri analizi Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Veri analizi Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Veri analizi Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sunum hazırlama Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sunum hazırlama Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sunum Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yazılı rapor oluşturma Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakların okunması Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar