DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakokinetik ABL   663 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizma (biyotransformasyon) ve eliminasyonu. Farmakokinetik kavramı ile uygulanacak tedavi ve advers etki arasındaki ilişkiyi incelemek.
Dersin İçeriği
İlaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizma (biyotransformasyon) ve eliminasyonu. Farmakokinetik kavramı ile uygulanacak tedavi ve advers etki arasındaki ilişkiyi incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlaçların zaman-konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkilerinin klinik önemini öğrenir
2) İlaç absorbsiyonu ve dağılımına ilişkin kavramlara aşina olur
3) İlaç eliminasyonuna ilişkin kavramlara aşina olur
4) Kompartman modellerini yorumlayabilir
5) İlaca ilişkin farmakokinetik bilginin klinik uygulamalarda kullanılmasını öğrenir
6) Lineer regresyon ve eğim hesaplanmasını öğrenir.
7) Zaman-konsantrasyon grafikleri aracılığıyla modelleme ve farmakokinetik değişkenlerin hesaplama yöntemlerine aşina olur.
8) Farmakokinetik bilgiyi klinik uygulamalarda kullanmayı öğrenir.
9) Renal yetmezlikte doz ayarlanmasına aşina olur.
10) Farmakokinetik ile Farmakolojik yanıt arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakokinetik parametreler ve genel kavramlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
2 İlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
3 İlaç uygulama yolları Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
4 İlaç absorbsiyonu ve Biyoyararlanım Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
5 İlaçların dağılımı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
6 Dağılım hızı ve dağılımla ilgili özel durumlar,Dağılım Kinetiği Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
7 Literatür tartışması- Konu tekrarı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 İlaçların Biyotransformasyonu Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
10 İlaçların Biyotransformasyonu Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
11 İlaçların İtrahı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
12 Eliminasyon Kinetiği Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
13 Özel hasta gruplarında doz hesaplanması Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
14 Doz-Konsantrasyon etki ilişkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
15 Final hazırlık Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar