DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Adli Tıp Uygulamaları ABL   662 1 2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Necmi ÇEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik adli tıp uygulamalarını, olguların nasıl değerlendirildiğini, kullanılan yöntemleri, bulguların nasıl değerlendirildiğini, adli raporların nasıl olması gerektiğini, raporlarda belirtilen adli-hukuki ifadelerin ne anlama geldiğini öğretmek.
Dersin İçeriği
Adli olgu kavramı, bu olgularla ilgili Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler, tıbbi belgeler, adli olguların muayenesi, değerlendirilmesi, raporlarda kullanılan kavramlar ve raporların düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiddet nedenleri ile ilgili teoriler, Çocuk ve Kadınlarla ilgili Uluslararası sözleşmeler, Ülkemizde bu konularla ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
2) Adli olgu kavramı, adli olgularda iş akışını, ihbar yükümlülüğü ve meslek sırrı kavramlarını, bu alanda çalışan profesyonellerin sorumlulukları ve yaşadıkları ikilemleri bilir.
3) Adli raporlarda yer alan TCK 86. ve 87. maddelerde yer alan zarar kavramlarının anlamını, olgu örnekleri özelinde bilir.
4) Cinsel istismar olgularının değerlendirme sürecini, öykünün nasıl alınması gerektiğini, muayene ve tetkik bulgularını, nasıl rapor edildiğini bilir. Asılsız adli olgu ve kanıtlanmamış cinsel istismar kavramları ve ayırt etmede dikkat edilecekler hakkında
5) Çocuklarda cezai ve hukuki sorumluluk ile ilgili düzenlemeleri, olguların nasıl değerlendirildiğini bilir.
6) Yaş tayininde kullanılan yöntemleri bilir.
7) Malpraktis kavramı ve ilgili yasal düzenlemeleri, bilirkişilik kurumları ve bilirkişi raporlarının nasıl olması gerektiğini bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiddet; Tanımı, nedenleri,sonuçları. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aile içi şiddet; kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye yönelik şiddet. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk hakları sözleşmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, Pekin deklarasyonu, İstanbul Sözleşmesi,, Nefret suçu; LGBT, mülteci vb Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Adli olgu kavramı, iş akışı, ihbar yükümlülüğü, meslek sırrı. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Uluslararası Tıbbi belgeler; Biyotıp sözleşmesi, Tokyo Bildirgesi, Cenevre Bildirgesi, Hasta ve Hekim haklarıyla ilgili. Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Adli rapor düzenlenmesi Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 TCK 86. ve 87. maddeleri Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Cinsel istismar/saldırı Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Cinsel istismar ve saldırı Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çocuk gelişimi ve Ergenlik Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Cezai ve hukuki sorumluluk Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yaş tayini Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hekim sorumluluğu Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hekim sorumluluğu Konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar