DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vücut Sıvılarının Tanımlanmasına Dayalı Yaklaşımlar ABL   661 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli amaçlı vücut sıvı ve dokularının tanımlanmasında kullanılan klasik ve güncel bilgilerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Adli amaçlı sıklıkla karşılaşılan vücut sıvıları ve dokuları ile analiz metotları aktarılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vücut sıvılarının tanımlanmasında kullanılan klasik ve güncel markırlar hakkında bilgi sahibir.
2) Markırların analizinde kullanılan yöntemleri bilir ve uygular.
3) Adli olgu bazında hangi yaklaşımı kullanması gerektiğini bilir.
4) Güncel bilgi kaynaklarını kullanarak araştırır .
5) Elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kimyasal temele dayalı testler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Immünolojik temele dayalı testler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 RNA'ya dayalı testler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 DNA'ya dayalı testler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Eipigenetik yaklaşım ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikrobiyal floraya dayalı yaklaşım ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
9 Spektroskopik testler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Raman spektroskopi ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Fourier transform infrared spektroskopi ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kütle spektrometri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nükleer manyetik rezonans spektroskopi ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Floresan spektroskopi ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Biyosensörler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar