DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ABL   659 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma ve yayında dikkat edilmesi gereken hususlar, materyal metot kullanımı, yasa-yönetmelik, literatür taramaları, etik kurallar, bilimsel araştırma, eser ve makale yazım kuralları,literatür tarama, metin içinde ve kaynaklar bölümünde literatür gösterimi,bir makale veya projede intihal taramasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilimsel bir çalışmanın hazırlanmasında, giriş, materyal ve metot, literatür taraması,araştırma bulguları, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak, yasa ve yönetmeliklere ve etik kuralları hakkında bilgilenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur
2) Bilimsel bir projenin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olur
3) Literatür tarayabilir ve kaynak göstermeyi bilir
4) Atıf yapmayı öğrenir
5) Bilimsel makale hazırlar
6) Bilimsel etik kurallarını öğrenir
7) Yasa ve yönetmelikleri öğrenir
8) Proje sunusu yapar
9) Proje sonuç raporu hazırlar
10) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri öğrenir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel proje hakkında genel bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar, bilim insanında olması gereken özellikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
2 Bilimsel proje yazmak, giriş, materyal, metot bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
3 Bilimsel proje yazmak, araştırma bulguları, tartışma, sonuç bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
4 Bilimsel proje yazmak, teşekkür, literatür bölümleri hakkında bilgi verilmesi - örnek proje Literatür taraması
5 Literatür taraması nasıl yapılır Literatür taraması
6 Örnek proje üzerinde tartışma Literatür taraması
7 Sonuçlanmış bir projenin makaleye dönüştürülmesi Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 Tamamlanmış bir makalede plagiarism kontrolü yapmak - örnek makale üzerinde çalışma Literatür taraması
10 Bilimsel yayın etiği nedir, etik kuralları nelerdir Literatür taraması
11 Bilimsel projelerde ve makalelerde etik dışı davranışlar önleme yolları Literatür taraması
12 Bilimsel yayın etiği hakkında yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
13 YL/Doktora tezi yazma kuralları Literatür taraması
14 YL/Doktora tezi yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Literatür taraması
15 Sonuçlanmış lisansüstü tezleri, projeler ve makalelerin bilimsel toplantılarda sunum şekli Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar