DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pestisit Uygulamalarında Mesleki Riskler ve Maruziyet ABL   658 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pestisitler hakkında genel bilgilendirme, çevreyle dost ilaçlama teknikleri, pestisit sürüklenmesinin etkisi, uygulamalarının bilinçli bir şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerek hususlar, yanlış yapılan pestisit uygulamalarında insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin neler olacağı, mesleki maruziyet risklerinin hesaplanması, etkisi ve minimum maruziyet için doğru uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Pestisitlerin genel tanımı, çeşitleri ve etkisi hakkında bilgilendirme, Pülverizatörlerin tanımı, Pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirme ve uygulama parametrelerin hesaplanması, Çevreyle dost ilaçlama tekniklerini bilmek, Pestisit sürüklenmesinin etkisini bilmek, Pestisitlerin operatör, tarım işçisi ve bystander üzerindeki olumsuz etkileri, Mesleki maruziyet ve çevresel risklerin hesaplanması hakkında bilgilendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pestisitleri öğrenir
2) Pestisitlerin insan sağlığı üzerine maruziyet yollarını ve olumsuz etkilerini öğrenir
3) İlaçlama sırasında sürüklenmenin önemini ve etkisini araştırır
4) Pestisit uygulamaları sırasında mesleki riskleri analiz eder
5) Pestisitlerin mesleki maruziyetlerini hesaplar ve koruyucu ekipmanların etkisini öğrenir
6) Pestisitlerin operatör, tarım işçisi ve bystander a olan olumsuz etkilerini araştırır
7) İnsan risk faktörlerini hesaplar
8) Avrupa Birliği Çevre Komisyonu tarafından belirtilen tanımları öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pestisitlerin genel tanımı ve uygulamaları hakkında bilgilendirme Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
2 Pestisit uygulamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken koşullar, Pestisit sürüklenmesinin etkisi hakkında bilgilendirme Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
3 Uygun ilaçlama makinasının (pülverizatör) uygulama parametrelerinin belirlenmesi ve çevreyle dost ilaçlama teknikleri hakkında bilgilendirme Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
4 Dünyadaki ve ülkemizde pestisit kaynaklı mesleki maruziyetler hakkında bilgilendirm Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
5 Pestisit uygulamalarında mesleki maruziyet nedir ve nasıl hesaplanır Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
6 Hesaplamalardaki eşitlikler nelerdir, değişkenlerin tanımlanması ve eşitliklerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Pestisitlerin insan üzerindeki etkisi hakkında genel bilgilendirme, Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav
9 Pestisitlerin operatör üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme ve mesleki maruziyetin hesaplanması-I Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
10 Pestisitlerin operatör üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme ve mesleki maruziyetin hesaplanması-II Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
11 Pestisitlerin tarım işçisi üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme ve mesleki maruziyetin hesaplanması-I Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
12 Pestisitlerin tarım işçisi üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme ve mesleki maruziyetin hesaplanması-I Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
13 Pestisitlerin bystander üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme ve mesleki maruziyetin hesaplanması Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
14 Pestisit uygulamalarında kişisel koruyucu ekipmanların tanımı, önemi ve kullanımı, mesleki maruziyetin hesaplanmasında kişisel koruyucu ekipmanlarının etkisi Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
15 Pestisitlerin mesleki risklerinin hesaplanması (Uygulamalı örnekler) ve yorumlanması Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar