DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pestisit Uygulamalarında Çevresel Riskler ve Göstergeleri ABL   657 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pestisitler hakkında genel bilgilendirme, çevreyle dost ilaçlama teknikleri, pestisit sürüklenmesinin etkisi, uygulamalarının bilinçli bir şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerek hususlar, yanlış yapılan pestisit uygulamalarında insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin neler olacağı, mesleki maruziyet risklerinin hesaplanması, etkisi ve minimum maruziyet için doğru uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Pestisitlerin genel tanımı, çeşitleri ve etkisi hakkında bilgilendirme, Pülverizatörlerin tanımı, Pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirme ve uygulama parametrelerin hesaplanması, Çevreyle dost ilaçlama tekniklerini bilmek, Pestisit sürüklenmesinin etkisini bilmek, Pestisitlerin operatör, tarım işçisi ve bystander üzerindeki olumsuz etkileri, Mesleki maruziyet ve çevresel risklerin hesaplanması hakkında bilgilendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pestisitlerin sınıflandırılmasını öğrenir
2) Pestisitlerin çevre üzerindeki etkisini araştırır
3) Pestisitlerin çevresel risklerini ve göstergelerini tanır
4) Risk indeksi değerini hesaplar
5) Sınır faktörünü hesaplar
6) Çevresel risk faktörlerini hesaplar
7) Avrupa Birliği Çevre Komisyonu tarafından belirtilen tanımları ve göstergeleri öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pestisitlerin tanımı, çeşitleri ve etkisi hakkında bilgilendirme, Tanımların farklı kaynaklardan yararlanarak yapılması Literatür Taraması
2 Pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirme ve uygulama parametrelerin hesaplanması Literatür Taraması
3 Pestisitlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri Literatür Taraması
4 Pestisitlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisi ve 7 modülün tanımı Literatür Taraması
5 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-1 (Topraktaki kalıcılık riski)- I Literatür Taraması
6 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-1 (Topraktaki kalıcılık riski)- II Literatür Taraması
7 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-2 (Yeraltı sularına bulaşma riski Literatür Taraması
8 Ara Sınav
9 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-3 (Aquatic organizmalara karşı akut risk) Literatür Taraması
10 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-4 (Kuşlara karşı akut risk) Literatür Taraması
11 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-5 (Arılara karşı akut risk) Literatür Taraması
12 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-6 (Yararlı arthropodlara karşı akut risk) Literatür Taraması
13 Çevre modüllerinin açıklanması ve tanımı-7 (Solucanlara karşı akut risk) Literatür Taraması
14 Pestisit Çevresel Risklerin hesaplanması-I (Uygulamalı örnekler) ve yorumlanması Literatür Taraması
15 Pestisit Çevresel Risklerin hesaplanması-II (Uygulamalı örnekler) ve yorumlanması Literatür Taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar