DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Felsefesi ABL   655 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koyması ve bilimsel çalışmalarına bu verilerden yararlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste düşünürlerce ortaya konmuş olan bilimsel önermelerin incelenir., Bilime ve bilimsel bilgiye bakışın süreç içindeki dönüşümleri incelenerek günümüze yansımaları değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Bilimde sınırlama problemini ifade edebilir ve bunun genel bilgi teorisi problemleri açısından önemini açıklayabilir.
2) Bilimsel açıklamalara dair temel teorileri tanıma ve bunlara dair öne sürülen gerekçeleri açıklayabilir
3) Ders boyunca ele alınan argümanları felsefedeki teknik anlamı ile analiz edebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimin önemi ve tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Bilim, Din ve Felsefe ilişkisi Okuma
3 Bilim ve disiplinler arası ilişki Okuma
4 Bilim ve dil arası ilişki Okuma
5 Bilimsel yöntemin kapsamı ve sınırları Okuma
6 Bilimsel yöntem yorumlamaları; Klasik yorum ,Modern yorum Okuma
7 Olgu kavramı, Gözlem, Deney Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Ölçmenin mantıksal yapısı Okuma
10 Bilimsel Açıklama; Betimleme ve Açıklama Okuma
11 Bilimsel yasa kavramları Okuma
12 Hipotez ve Hipotez doğrulama Okuma
13 Bilimde nedensellik İlkesi Okuma
14 Bilim ve Teori Okuma
15 Bilim İnsanlarının Sorumluluğu, Bilim ve Hümanizm. Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar