DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimlerde Biyoistatistik Temel Kavramlar ve Analiz ABL   653 1 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoistatistikte temel kavramları, kullanılan prediktif istatistik teknikleri ve araştırma tekniklerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Tanımlayıcı, ki kare, t-test, korelasyon, regresyon, ve ANOVA istatistikleri, tablo ve Şekil ile özetleme teknikleri sunulacak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Fen Bilimleri alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
2) Adli Fen Bilimleri alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
3) Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
4) Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
6) Sağlık ve Fen Bilimlerinin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli İstatistiğe Giriş yok Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Araştırma Yöntemleri ve yazı hazırlama tekniği Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Tanımlayıcı İstatistik Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Tanımlayıcı İstatistik (ortalama, frekans vs) ve ödev Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Grup ve Veriler Arası Farkları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Grup ve Veriler Arası Farkları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Grup ve Veriler Arası Farkların anlamlılık testi ve ödev Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav
9 Korelasyon Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Doğrusal Regresyon Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Logistik regresyon Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Regresyon ve ödev Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Varians Analizi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Varyans Analizi ve ödev Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Bulguların Tablolar ile özetlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar