DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Moleküler Patoloji ABL   647 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Atıl BİŞGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli tıpta genetik danışmanlık verebilme yetisini kazanma
Dersin İçeriği
Genetik kavramlar hakkında bilgi sahibi olup, genetik danışmanlık temel ilkelerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli moleküler patoloji hakkında temel bilgilere sahip olma
2) Adli olgularda moleküler tanının önemini kavrayabilme
3) Adli bilimler alanında moleküler otopsinin önemini anlama ve uygulama endikasyonları, biçimleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4) Genomiks hakkında bilgi sahibi olma
5) Transkriptomiks hakkında bilgi sahibi olma
6) Bireysel ölüm sebeplerinin moleküler tanısı
7) Proteomiks hakkında bilgi sahibi olma
8) Moleküler otopsi 1: Makro analiz
9) Metabolomiks hakkında bilgi sahibi olma
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler patolojiye giriş Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
2 Sosyal risk yönetimi Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
3 Sosyal risk yönetimi ile adli ölüm sebepleri arasındaki ilişki Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
4 Bireysel ölüm sebepleri etyolojisi ve genetik Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
5 Bireysel ölüm sebeplerinin tanısında yönetim Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
6 Bireysel ölüm sebeplerinin moleküler tanısı Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
7 Güncel Makale Sunumu Makale okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ön hazırlık gerektirmemektedir Yazılı Sınav
Ödev
9 Proje Sunumu Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
Proje / Tasarım
10 Moleküler otopsi 1: Makro analiz Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
11 Ödev Analizi Ön hazırlık gerektirmemektedir Ödev
12 Moleküler otopsi 2: Genomiks Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
13 Moleküler otopsi 3: Transkriptomiks Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
14 Güncel Makale Sunumu Makale okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Moleküler Otopsi 5: Metabolomiks Ön hazırlık gerektirmemektedir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerektirmemektedir Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar