DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakogenetik ve Farmakogenomik II ABL   644 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlaç etkilerinin, metabolik yolaklardaki farklılıklar nedeniyle, hem terapötik etki hem de yan etkileri açısından bireyler arasında farklılık gösterdiği bilinmektedir. Dersin amacı, bu farklılığın hastanın genetik yapısıyla ilişkilendirilmesidir.
Dersin İçeriği
İlaçlara verilen yanıtlardaki değişkenlikte farmakogenetiğin rolü, Farmakogenetiğin genomik temelleri, Etnik ve ırka özgü polimorfizm, Farmakogenetik çalışmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireyler arası değişkenlikte genetik ve çevresel faktörlerin katkısının değerlendirir
2) İlaçları biyotransformasyon yoluyla aktive ve inaktive eden çeşitli enzimlerin polimorfizmi hakkında bilgi sahibi olur.
3) İlaç farmakokinetiğinde ve farmakodinamiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikleri bilir
4) Enzimlerin indüklenme veya inhibisyon eğilimlerinin genetik faktörlerden kaynaklandığını bilir
5) İlaç tedavisine verilen yanıtlardaki değişikliklerde genetik polimorfizmin rolünü bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaçlara verilen yanıtlarda görülen bireyler arası değişkenlikte genetik ve çevresel faktörlerin katkısının değerlendirilmesi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
2 İlaç biyotransformasyonunda rol alan enzimlerin polimorfizminin incelenmesi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
3 İlaç biyotransformasyonunda rol alan enzimlerin polimorfizminin incelenmesi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
4 İlaç metabolizmasını etkileyen faktörler: Genetik polimorfizm ve çevresel faktörler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
5 İlaç farmakokinetiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
6 İlaç farmakokinetiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
7 İlaç farmakodinamiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Çevresel faktörlere ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak enzimlerin indüklenme veya inhibisyon eğilimlerinde genetik polimorfizmin etkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
10 Çevresel faktörlere ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak enzimlerin indüklenme veya inhibisyon eğilimlerinde genetik polimorphismin etkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
11 Farmakogenetiğin kişiselleştirilmiş tedavi açısından önemi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
12 Tamoksifen kullanımı ve CYP2D6 polimorfizmi açısından önemi Farmakoloji Ders Kitapları
13 Klopidogrel kullanımı ve CYP2C19 polimorfizmi açısından önemi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
14 Literatür taramaları, makale sunumları ve tartışmalar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Literatür taramaları, makale sunumları ve tartışmalar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar