DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otonomik ilaçlar II ABL   643 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Otonom sinir sitemi anatomisi, otonom sinir sistemi fizyolojisi , otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetik özellikleri ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Otonom sinir sitemi anatomisi, otonom sinir sistemi fizyolojisi , otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetik özellikleri ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otonom sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik önemiinin açıklanması
2) Otonom sinir sistemi nörotransmiterlerinin biyolojik fonksiyonlarının kavranması
3) Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakokinetiğinin öğrenilmesi
4) Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların farmakodinamiğinin öğrenilmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otonom sinir sistemi, nörotransmitterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
2 Otonom sinir sistemi, nörotransmitterleri ve ilaçları hakkında temel bilgiler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
3 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikoliesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
4 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikoliesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
5 Parasempatomimetik İlaçlar, Antikoliesteraz İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
6 Katekolaminler, Katekol Yapısında Olmayan Sempatomimetik Aminler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
7 Katekolaminler, Katekol Yapısında Olmayan Sempatomimetik Aminler Farmakoloji Ders Kitapları
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Sempatolitik İlaçlar, Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
10 Sempatolitik İlaçlar, Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Sempatolitik İlaçlar, Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
12 Sempatolitik İlaçlar, Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri Farmakoloji Ders Kitapları
13 Sempatolitik İlaçlar, Adrenerjik Nöron Blokörleri Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
14 Nikotin ve Diğer Gangliyon Stimüle Edici İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
15 Gangliyon Bloke Edici İlaçlar Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar