DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakolojinin Temel Prensipleri ABL   642 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders sonunda öğrenciler farmakodinamik ve farmakokinetik kavramlarıilaç uygulama yerleri (yolları), ilaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı, ilaçların dağılımı, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların vücuttan atılımı, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi, doz-konsantrasyon ilişkisi, İlaçların etki mekanizmaları, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların toksik etkileri ve toksikolojinin temel kavramları, akut ilaç zehirlenmesi tedavi prensipleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yerleri (yolları), ilaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı, ilaçların dağılımı, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların vücuttan atılımı, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi, doz-konsantrasyon ilişkisi, İlaçların etki mekanizmaları, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların toksik etkileri ve toksikolojinin temel kavramları, akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler, Reçete yazma kuralları ve akılcı ilaç kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakolojinin temel kavramlarını bilir.
2) Temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları öğrenir.
3) İlaçların etki mekanizmaları bilir.
4) İlaç reseptör ilişkisini bilir.
5) İlaçlar arasındaki etkileşimleri bilir.
6) İlaçların toksik tesirlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiiye Giriş Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
2 İlaçların Biyolojik Membranlardan Geçişi ve Absorpsiyon Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
3 İlaçların Uygulama Yolları Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
4 İlaçların Dağılımı Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
5 İlaçların Biyotransformasyonu Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
6 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
7 Doz-Konsantrasyon Etki İlişkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farmakoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 İlaçların Etki Mekanizmaları Farmakoloji Ders Kitapları
10 Reseptörler ve İlaç-Reseptör İlişkisi Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler Farmakoloji Ders Kitapları
12 İlaçların Arasındaki Etkileşmeler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
13 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
14 Farmakogenetik Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
15 Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisinde Temel İlkeler Farmakoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farmakoloji Ders Kitapları Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar