DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeoloji ve İnsan: Yeni Yaklaşımlar ABL   641 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeoloji ve insan ilişkileri doğrultusunda insan davranışlarını incelemek dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Arkeoloji ve insanlık tarihi gözden geçirerek yeni yaklaşımlar doğrultusunda insan davranışları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeolojinin ne olduğunu açıklar
2) İnsan elinden çıkmış her üretimin nasıl araştırılacağını kavrar
3) İnsanın davranışını değerlendirir
4) Uygarlıklar kuran ve yıkan insanın tanımlar
5) İnsanın yaşam serüvenini açıklar
6) Arkeoloji-insan ilişkisini analiz eder
7) İnsanlık tarihini yorumlar
8) Arkeoloji tarihini analiz eder
9) Yeni yaklaşımlarla arkeoloji-insan ilişkisini sunar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik zamanlara giriş Literatür taraması I Soru-Cevap
Tartışma
2 İlk insanlar ve insan türleri Literatür taraması II Soru-Cevap
Tartışma
3 İnsan ve yaşam mücadelesi Makale-kitap okuma I Soru-Cevap
Tartışma
4 İnsan ve sanat Makale-kitap okuma II Soru-Cevap
Tartışma
5 İnsan ve üretim Makale-kitap okuma III Soru-Cevap
Tartışma
6 İnsan maden kullanmayı keşfediyor Sunum hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
7 Devlet kuran insan Sunum değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Değerlendirme Sözlü Sınav
Ödev
9 Ticaret-Ekonomi ve insan Makale-kitap okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Yazı kullanan insan Literatür taraması I Soru-Cevap
Tartışma
11 Kanun, düzenlemeler ve insan Literatür taraması II Soru-Cevap
Tartışma
12 Uygarlıklar ve insan Literatür taraması III Soru-Cevap
Tartışma
13 İmparatorluklar ve insan Ödev hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
14 kültür, sanat ve edebiyatta insan Ödev değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Makale-kitap tartışma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar